Agenda

Het visie

#artforatmosphere

Kunst heeft de taak om te waken over hetgeen dat voor ons mensen betekenisvol en noodzakelijk is.

Michelangelo

Wij leven in een tijd waarin de atmosfeer steeds meer verhit raakt; zowel in het milieu, alsook tussen mensen. Daarom zijn er mensen nodig die de moed hebben om andere paden te bewandelen, om tegendraads te denken en te doen. Respectvolle mensen die ervoor zorgdragen dat wij onderling, maar ook met de natuur (weer) in balans kunnen leven. Krachtige mensen dus.

Ons project wil kunstenaars een platform bieden om als gemeenschap van kunstenaars en artiesten een krachtig geluid te laten horen.

  • Wij willen laten zien dat wij kunstenaars zijn die een eigen standpunt durven in te nemen. 
  • Wij willen laten zien dat kunst een belangrijk onderdeel is van onze samenleving en dus voor ieder mens van belang is.
  • Wij willen laten zien dat kunst in staat is om grenzen te slechten. 

Vind jij dit ook? Sluit je dan bij ons aan en laat ons weten waar jij mee bezig bent. Dat kan een kunstwerk, een project, een theaterstuk, een compositie, graffiti, een tekst, lied, schilderij of tentoonstelling zijn. Of misschien zelfs iets dat wij tot nu toe nog niet kennen. We horen graag van je!